Video ran->sem: hakudaku delmo tsuma no miira tori